Hybrid (Kun Hybrid-kjøretøyer)

Hybrid

Hybridinformasjon

Hybridkjøretøyet bruker fleksibelt kraft fra det elektriske systemet og kraft fra motoren i henhold til effektive kjøreforhold.

Starte hybridmodus

Trykk [Hybrid] på [Hjem] skjermen.

DN8_19-2%2c%20232_nor_190624.png

Menyskjerm for hybridmodus

Hybridmenyen består av to seksjoner: [Bensinforbruk], [Energiflyt].

1115.png

1 [Bensinforbruk]: Viser informasjon om drivstofføkonomien i henhold til bilens kjøring.

2 [Energiflyt]: Viser statusen til strømforsyningen for hvert komponent i henhold til bilens kjøring.

Bensinforbruk

Dette viser informasjon om drivstofføkonomien i henhold til bilens kjøring.

Trykk på [Hybrid] > [Bensinforbruk].

1136.png

1 [Bensinforbruk]: viser informasjon om drivstofføkonomi. (Grafen oppdateres hvert 2. minutt og 30 sekunder.)

2 [Gjennomsnitt]: viser gjennomsnittlig drivstofføkonomi i henhold til bilens kjøring.

3 [Tilb.st.]: tilbakestiller informasjonen for grafen om drivstofføkonomi.

,Merk

Grafen for drivstofføkonomi tilbakestilles når kjøretøyets tenning slås av.

Energiflyt

Dette viser statusen til strømforsyningen for hvert komponent i henhold til bilens kjøring.

Trykk på [Hybrid] > [Energiflyt].

1167.png

1 Viser kjørestatusen for hybridbilen.

2 Viser flyten av kraftoverføring mellom komponentene.

Kjørestatus for hybridbil

Hvilemodus

Kjøretøyet er i hvilemodus med ingen levering av strøm.

6_nor_HMC_idle_mode.png

Hybridmodus

Både den elektriske motorens energi og drivstoffmotorens krefter brukes til å kjøre bilen.

7_nor_HMC_Hybrid_mode.png

Motormodus

Drivstoffmotorens kraft brukes til å kjøre bilen.

8_nor_HMC_Engine_mode.png

Lading i motormodus

Motorens kraft brukes til å kjøre bilen og batteriet lades samtidig.

9_nor_HMC_Charging_in_engine_mode.png

Batterilader 1

Mens kjøretøyet er i hvilemodus brukes motorens krefter til å lade batteriet.

10_nor_Battery_charging_1.png

Batterilader 2

Energi fra bremsing brukes til lading av batteriet.

11_nor_Battery_charging_2.png

Motorbrems

Motorens kraft brukes for å bremse ned kjøretøyet.

12_nor_HMC_Engine_brake.png

Elektrisk modus

Batteriet blir brukt til å drive motoren, som driver bilen. Motorens kraft brukes ikke.

13_nor_HMC_Electric_mode.png

Lading i elektrisk modus

Motorens kraft brukes til lading av batteriet og den elektriske motorens kraft brukes til kjøring av kjøretøyet på samme tid.

14_nor_HMC_Charging_in_electric_mode.png

Batterilader 3

Både motorens krefter og energi fra bremsing brukes til lading av batteri.

15_nor_HMC_Battery_charging_3.png

Lading når motoren bremser

Motorens kraft brukes for å bremse ned kjøretøyet og energien fra bremsingen brukes til å lade batteriet samtidig.

16_nor_HMC_Charging_when_engine_braking.png