Telefon

Trådløs Bluetooth ®-teknologi

Før du bruker Bluetooth handsfree

Hva er trådløs Bluetooth-teknologi?

Forholdsregler for trygg kjøring

Forholdsregler ved tilkobling av Bluetooth-telefon

Sammenkobling og kobling av enheten og en Bluetooth-telefon

For å bruke Bluetooth funksjonen, må du forsikre deg om at du har slått på Bluetooth på telefonen din. Se telefonens bruksanvisning.

Når ingen telefoner er blitt sammenkoblet

 1. Trykk [lx2_home.png] > [Telefon]. Eller trykk [1349.png] på fjernkontrollen på rattet.
 1. På telefonen, start et søk etter Bluetooth-enheter. (Standardbilnavnet er satt til navnet på kjøretøyet du kjøpte.)
 2. 1) Hvis SSP (Secure Simple Pairing/Sikker Enkel Sammenkobling) ikke støttes kan du angi passordet på Bluetooth-enheten. (Standardpassordet er 0000.)

2) Hvis SSP (Secure Simple Pairing/Sikker Enkel Sammenkobling) støttes, trykk [Ja] på pop-up meldingen på Bluetooth-enheten.

 1. Bluetooth-enheten er tilkoblet. Mobiltelefonens kontakter og anropsliste lastes ned. Når tilkoblingen mislykkes vises en feilmelding på skjermen.

Når en telefon allerede er sammenkoblet

 1. Trykk [lx2_home.png] > [Telefon]. Eller trykk [1373.png] på fjernkontrollen på rattet.
 2. Trykk på enheten i Bluetooth-enhet listen i popup-meldingen. Hvis du det er flere enheter du vil sammenkoble, trykk [Legg til ny]. Følg trinn 3-4 i delen “Når ingen telefoner er blitt sammenkoblet".

Når du sammenkobler flere enheter

 1. Trykk [SETUP] > [Telefontilkobl.] > [Bluetooth] > [Bluetooth-tilkoblinger].

OS_NOR_165-1_191023.png

 1. Velg enheten du vil koble til. Hvis det ikke er noen enheter du vil koble til, trykker du på [Legg til ny].

OS_NOR_165-2_191023.png

 1. Velg tjenesten du vil koble til, trykk på [OK].
  Når du kobler til Bluetooth, er håndfri tilkobling bare tilgjengelig for en Bluetooth-tilkobling. Men Bluetooth audio støttes for multi-tilkobling.

OS_NOR_165-3_191023.png

 1. På telefonen, start et søk etter Bluetooth-enheter. (Standardbilnavnet er satt til navnet på kjøretøyet du kjøpte.)
 2. 1) Hvis SSP (Secure Simple Pairing/Sikker Enkel Sammenkobling) ikke støttes kan du angi passordet på Bluetooth-enheten. (Standardpassordet er 0000.)

2) Hvis SSP (Secure Simple Pairing/Sikker Enkel Sammenkobling) støttes, trykk [Ja] på pop-up meldingen på Bluetooth-enheten. (Popup-skjermen kan avvike fra den faktiske informasjonen Bluetooth-enheten.)

 1. Bluetooth-enheten er tilkoblet. Mobiltelefonens kontakter og anropsliste lastes ned. Når tilkoblingen mislykkes vises en feilmelding på skjermen.

,Merk

 • Av sikkerhetsgrunner er sammenkobling av en Bluetooth-telefon ikke mulig når kjøretøyet er i bevegelse. Parker bilen på et trygt sted for å sammenkoble en Bluetooth-telefon. Det er mulig å sammenkoble opptil 6 mobiltelefoner. For å sammenkoble en ny telefon når det allerede er 6 mobiltelefoner som er sammenkoblet, må du først slette en av de tidligere sammenkoblede telefonene.
 • Noen funksjoner støttes kanskje ikke på grunn av begrenset Bluetooth-kompatibilitet mellom bil og mobiltelefon.
 • Når en Bluetooth-enhet er tilkoblet kan ikke en ny enhet sammenkobles. Hvis du vil sammenkoble en ny telefon, må du først koble fra den tilkoblede Bluetooth-enheten.

Koble fra den tilkoblede telefonen

 1. Trykk [SETUP] > [Telefontilkobl.] > [Bluetooth] > [Bluetooth-tilkoblinger].
 2. Koble fra den telefonen du vil ved å trykke på [Koble fra].

OS_NOR_166%2c204_191023.png

,Merk

Hvis du vil koble til den frakoblede telefonen igjen, velger du den frakoblede telefonen.

Slette Bluetooth-enheter

Hvis du ikke trenger å bruke en telefon lenger kan du slette den. Merk at sletting av en Bluetooth-enhet vil slette alle anropslister og kontaktoppføringer.

 1. Trykk [SETUP] > [Telefontilkobl.] > [Bluetooth] > [Bluetooth-tilkoblinger].
 2. Trykk [Slett enheter].

OS_NOR_167_191023.png

 1. Velg ønsket enhet, og trykk deretter på [Slett] > [Ja].

Foreta et anrop ved å taste inn telefonnummeret

 1. Trykk på [lx2_keypad.png] på telefonskjermen og skriv inn telefonnummeret med tastaturet.
 2. Trykk [lx2_hang%20on.png] på telefonskjermen eller [1531.png] på rattfjernkontrollen.

,Merk

Hvis du taster feil nummer trykker du [lx2_delete.png] for å slette ett siffer i det inntastede nummeret.

Ringe ved gjenoppringing

Trykk og hold [lx2_hang%20on.png] på telefonskjermen eller [1595.png] på rattfjernkontrollen.

,Merk

Repetisjon er ikke mulig når det ikke finnes et nummer i listen over utgående samtaler/anrop.

Svare/avvise et anrop

 1. Hvis det er et innkommende anrop vises en popup-melding.
 2. Trykk [Godta] på popup-meldingen eller [1617.png] på rattfjernkontrollen. For å avvise et anrop, velger du [Avvis] på popup-meldingen eller [1626.png] på rattfjernkontrollen. For å sende avslagsmeldingen til et innkommende anrop, velg [Melding] i popup-meldingen.

,Merk

 • Hvis Samtale-ID-tjenesten er tilgjengelig vises innringerens telefonnummer.
 • Hvis innringerens telefonnummer er lagret i telefonboken, vises navnet på innringeren på enheten.
 • Anrops-ID-tjenesten er kanskje ikke alltid matche telefonboken fordi den refererer til informasjonen fra mobil leverandøren.
 • Ved innkommende anrop, kan funksjonen [Avvis] mangle støtte på noen mobiltelefoner.

Bytte samtalen til mobiltelefonen

 1. Hvis du vil flytte anropet til mobiltelefonen mens du snakker på bilens handsfree, trykk [Bruk mobiltel.] på skjermen eller trykk og hold [1650.png] på rattfjernkontrollen. Som vist nedenfor, samtalen flyttes til mobiltelefonen.

OS_NOR_169_191023.png

 1. Hvis du vil flytte anropet til bilens hands-free mens du snakker på mobiltelefonen, trykk [Bruk hands free] på skjermen eller trykk og hold [1684.png] på rattfjernkontrollen. Samtalen blir flyttet til bilens handsfree.

Avslutte en samtale

 1. For å avslutte et anrop, trykk [lx2_hang%20up.png] på telefonskjermen eller [1708.png] på rattfjernkontrollen.
 2. Samtalen er avsluttet.

Bruke menyen under en telefonsamtale

Når du ringer kan du bruke følgende menyelementer.

1726.png

1 lx2_mute.png : Skrur av og på lyden på mikrofonen.

2 lx2_unmute.png : Setter volumet på mikrofonen.

3 lx2_volume3.png : Bytter til skjerm for å angi ARS-tall.

4 lx2_private.png : Skifter et taleanrop fra bilens håndfri til mobiltelefonen.

5 lx2_end.png : Avslutter en samtale.

,Merk

Du kan se samtale opplysningene under en samtale på den delte skjermen.

Anropsliste

Ringe fra anropslisten

 1. Trykk [lx2_history.png] på telefonskjermen eller [1828.png] på rattfjernkontrollen.

OS_NOR_171_191023.png

 1. Trykk [Alle], [Utgående], [Mottatt], eller [Ubesvarte].
 1. Trykk på telefon nummeret du ønsker å ringe til.

,Merk

Ringelisten kan ikke lagres på noen mobiltelefoner.

Laste ned anropslogg

Du kan laste ned anropsloggen fra mobiltelefonen.

 1. Trykk [lx2_history.png] på telefonskjermen.

OS_NOR_172-1_191023.png

 1. Trykk [Meny] > [Nedlasting] > [Ja].

,Merk

 • Opptil 50 innkommende, utgående og tapte anrop fra anropsloggen kan lastes ned.
 • Nedlastingsfunksjonen støttes kanskje ikke av noen mobiltelefoner. Kontroller at Bluetooth-enheten støtter nedlastingsfunksjonen.

Kontakter

Ringe fra kontakter

 1. Trykk [lx2_addressbook.png] på telefonskjermen. Kontaktene vises på skjermen.

OS_NOR_172-2_191023.png

 1. Velg kontakten du vil ringe til fra listen av kontakter.

Laste ned mobiltelefonkontakter

Du kan laste ned kontakter fra mobiltelefonen.

 1. Trykk [lx2_addressbook.png] på telefonskjermen.
 2. Trykk [Meny] > [Nedlasting] > [Ja].

OS_NOR_173-1_191023.png

,Merk

 • Ved nedlasting av mobiltelefonkontakter, slettes de tidligere dataene.
 • Denne funksjonen støttes kanskje ikke av noen mobiltelefoner.
 • Opptil 5000 telefonkontaktlister kan lastes ned.

Søk etter navn eller nummer

Du kan søke i kontakter etter navn eller nummer du skriver inn.

 1. Trykk [lx2_addressbook.png] > [Meny] > [Søk].

OS_NOR_173-2_191023.png

 1. Søk kontakter og trykk deretter på [OK].
 2. Velg kontakten du vil ringe.

Favoritter

Ringe Favoritter

Hvis telefonnummeret allerede har blitt lagret i Favoritter-listen kan du lett ringe ved å trykke på det.

Først av alt, legge til nummeret i Favoritter-listen.

 1. Trykk [lx2_favourite%20addressbook.png] på telefonskjermen.

OS_NOR_174_191023.png

 1. Velg ønskede Favoritter.

,Merk

Tallene som er lagret i å ringe favoritter, blir ikke lagret i [Favoritter] -menyen fordi ringevalgene ikke er låst sammen med [Favoritter] -menyen.

Legge til som favoritter

Opp til 10 kan legges til favoritter-menyen.

 1. Trykk [lx2_favourite%20addressbook.png] > [Meny] > [Legg til ny] på telefonskjermen.

OS_NOR_175-1_191023.png

 1. Velg en av kontaktene.

OS_NOR_175-2_191023.png

 1. Trykk [lx2_favourite%20number.png] > [Lukk] > [lx2_back.png].

,Merk

Hvis telefonnumrene allerede er lagret i Favoritter, kan du legge til eller slette dem ved å trykke [lx2_favourite%20addressbook.png] > [Meny] > [Rediger].

Slette favoritter

 1. Trykk [lx2_favourite%20addressbook.png] på telefonskjermen.
 2. Trykk [Meny] > [Slett elementer].

OS_NOR_176-1_191023.png

 1. Velg ønsket element, og trykk deretter på [Slett] > [Ja].

Meldinger

Sjekk tekstmeldingen som ble sendt av andre.

Sjekker etter nye meldinger

Når en melding har blitt mottatt, vises en popup-skjerm. På tekstmeldingsskjermen trykk [Vis] eller [Høre] eller [Lukk].

OS_NOR_176-2_191023.png

Sjekker og svarer på tekstmeldinger

 1. Trykk [lx2_message.png] på telefonskjermen.

OS_NOR_177-1_191023.png

 1. Velg noe innhold å sjekke.

OS_NOR_177-2_191023.png

 1. Trykk [Svar] for å returnere tekstmeldingen.

OS_NOR_177-3_191023.png

 1. Velg den ønskede meldingen og trykk [Send].

,Merk

Noen funksjoner kan muligens ikke støttes på grunn av begrenset Bluetooth-kompatibilitet.

Telefoninnstillinger

Denne menyen beskriver skjermbildet for Bluetooth-tilkoblinger.

 1. Trykk [lx2_setting.png] på telefonskjermen.
 2. For mer informasjon, se delen “Når ingen telefoner er blitt sammenkoblet”.