mainCar mainCar
Bendra
Navigacija
Bluelink
Hyundai LIVE
Vairuotojo pagalba
Kiti
Medija
Radijas
Telefonas
Elektra varoma transporto priemonė
Hibridinė transporto priemonė
Lizdą jungiamą hibridinę
N režimas
Sąranka
Nuoroda
* Šiame vadove nurodytos funkcijos ir paslaugos gali skirtis nuo tikrųjų transporto priemonės funkcijų ir paslaugų.