Lizdą jungiamą hibridinę

Pasirinkite savo tipą

Pagrindiniame įrenginyje paspauskite [SETUP]. Jei ekrane rodoma tai, paspauskite <1 tipas>.

OS_ENG_180_190819.png

Pagrindiniame įrenginyje paspauskite [SETUP]. Jei ekrane rodoma tai, paspauskite <2 tipas>.

US4_ENG_HYUNDAI_TYPE2_210225.png