N režimas

N režimas (jei yra)

N režimas – tai funkcija, kuria valdoma visa transporto priemonės sistema, kad vairuotojas galėtų našiai važiuoti. Kai kurios funkcijos ir vaizdai atsižvelgiant į modelį, parinktį ir šalį gali skirtis nuo realiai atvaizduojamo produkto.

BC3_N_MODE_MAIN_ENG_210129.png

<A tipas>

US4_ENG_126-2_131-1_210312.png

<B tipas>

N režimas (A tipas)

N režimas (B tipas)

N režimas (A tipas)

3814.png

1 CUSTOM

Vairuotojas gali įjungti vairavimo režimą nustatydamas variklį, pakabą, vairą ir kt.

2 G-force

Rodomas perkrovos matuoklis.

3 Performance timer

Rodomas našumo laikmatis.

4 Performance options

Pereinama į našumo parinkties nuostatų ekraną.

5 Turbo

Rodomas turbokompresoriaus matuoklis.

6 Torque

Rodomas sukimo momento matuoklis.

7 Power

Rodomas galios matuoklis.

Redaguoti N režimo tipą

 1. Paspauskite [icon_PDePE_HOME_191218_1.png] > [N Mode].
 2. Paspauskite [icon_PDePE_MENU_191218_1.png] > [Edit N mode type].

PDeN_eng%20113-1_201021.png

 1. Pasirinkite norimą elementą.

Redaguoti N režimo valdiklius

 1. Paspauskite [icon_PDePE_HOME_191218_1.png] > [N Mode].
 2. Paspauskite [icon_PDePE_MENU_191218_1.png] > [Edit N mode widgets].

PDeN_eng%20113-2_201021.png

 1. Pakeiskite arba perkelkite valdiklį paspausdami ir jį palaikydami, o paskui vilkdami į norimą padėtį.

Našumo parinktys

 1. Paspauskite [icon_PDePE_HOME_191218_1.png] > [N Mode].
 2. Paspauskite [Performance options].

PDeN_eng%20114-1_201021.png

 1. Pasirinkite norimą elementą.

Mokymo priemonė

 1. Paspauskite [icon_PDePE_HOME_191218_1.png] > [N Mode].
 2. Paspauskite [icon_PDePE_MENU_191218_1.png] > [Tutorial].

PDeN_eng%20114-2_201021.png

 1. Pasirinkite norimą elementą.

N režimas (B tipas)

4875.png

6048.png

1 Engine temp.

Rodoma variklio temperatūra.

2 Oil temp.

Rodoma alyvos temperatūra.

3 Throttle

Rodomas droselio matuoklis.

4 Aps./min. / greitis / pavara / perjungimo lemputė

Rodo aps./min., transporto priemonės greitį, pavaros padėtį, pavaros padėties indikatorių, perjungimo lemputę.

5 Circuit (jei yra)

Rodoma specifinė srovės grandinė.

6 Lap

Rodo užfiksuotus rato rezultatus. Iš viso iki 99 ratų.

7 Brake pressure

Rodomas stabdžių slėgis.

8 CUSTOM

Vairuotojas gali įjungti vairavimo režimą nustatydamas variklį, pavarą, vairą ir kt. Kai kurios funkcijos ir vaizdai atsižvelgiant į modelį, parinktį ir šalį gali skirtis nuo realiai atvaizduojamo produkto.

9 G-force

Rodomas perkrovos matuoklis.

10 Launch control

Nustatoma, ar aktyvinti paleidimo valdiklį.

11 Performance options

Pereinama į našumo parinkties nuostatų ekraną.

Redaguoti N režimo valdiklius

 1. Paspauskite [icon_PDePE_HOME_191218_1.png] > [N Mode].
 2. Paspauskite [icon_PDePE_MENU_191218_1.png] > [Edit N mode widgets].

US4_ENG_133_210312.png

 1. Pakeiskite arba perkelkite valdiklį paspausdami ir jį palaikydami, o paskui vilkdami į norimą padėtį.

Našumo parinktys

 1. Paspauskite [icon_PDePE_HOME_191218_1.png] > [N Mode].
 2. Paspauskite [Performance options].

US4_ENG_134_210312.png

 1. Pasirinkite norimą elementą.

Mokymo priemonė

 1. Paspauskite [icon_PDePE_HOME_191218_1.png] > [N Mode].
 2. Paspauskite [icon_PDePE_MENU_191218_1.png] > [Tutorial].

BC3_N_N%20mode%20B_Tutorial_210129.png

 1. Pasirinkite norimą elementą.

Važiavimo režimo nustatymas

Funkcija skirta pritaikyti variklio, vairo mechanizmo, pakabo, transmisijos, ESC, HUD, e-LSD ir REV parametrus pagal vairuotojo pageidavimus.

 1. Paspauskite [icon_PDePE_HOME_191218_1.png] > [N Mode].
 2. Paspauskite [CUSTOM 1].

US4_N_eng%20145_210531.png

 1. Nustato atskirus nustatymus kiekvienam vairavimo režimui.

Ratų įveikimo laikų įrašų tikrinimas

Rato įveikimo automatinio arba rankinio matavimo rezultatai pateikiami iki 99 ratų.

 1. Paspauskite [icon_PDePE_HOME_191218_1.png] > [N Mode].
 2. Paspauskite [Lap timer] > [Lap].

US4_N_eng%20146_210531.png

Greitėjimo laiko matavimas

Funkcija, skirta matuoti laiką, reikalingą norint pasiekti tam tikrą greičio intervalą.

 1. Paspauskite [icon_PDePE_HOME_191218_1.png] > [N Mode].
 2. Paspauskite [Lap timer] > [Acceleration].

US4_N_eng%20147_210531.png

 1. Nustatykite transporto priemonės pradinį ir tikslinį greičius.
 2. Paspauskite [Ready].

Matavimo prietaisų rodmenų tikrinimas

„N“ režimas pateikia matavimo prietaisų rodmenų istorijos diagramą.

 1. Paspauskite [icon_PDePE_HOME_191218_1.png] > [N Mode].
 2. Paspauskite norimą matavimo prietaisą.

US4_N_eng%20148-1_210531.png

 1. Paspauskite [Dual gauges] ir pasirinkite 2 matavimo prietaisus, kad palygintumėte jų duomenis.

US4_N_eng%20148-2_210531.png