Nuoroda

Saugumo priemonės

Šiame vartotojo vadove naudojami žymėjimai

1542.png

1564.png

Lygiakraštis trikampis su žaibo simboliu skirtas vartotojui perspėti, kad produkto korpuse yra neizoliuotų pavojingų elektros įtampos šaltinių; tokios įtampos gali pakakti, kad kiltų elektros smūgio pavojus.

1584.png

Lygiakraštis trikampis su šauktuko simboliu skirtas atkreipti vartotojo dėmesį į svarbias eksploatavimo ir priežiūros (techninių paslaugų) instrukcijas su prietaisu pateikiamoje literatūroje.

1604.png

Visuomet saugiai valdykite transporto priemonę. Vairuodami transporto priemonę nebūkite išsiblaškę ir visuomet gerai žinokite visas važiavimo sąlygas. Nekeiskite nuostatų ar kokių nors funkcijų. Prieš bandydami atlikti tokias operacijas, saugiai sustokite laikydamiesi kelių eismo taisyklių.

Kad būtų saugiau, kai kurios funkcijos yra išjungtos, nebent įjungtas stovėjimo stabdys.

1625.png

Kad sumažintumėte elektros smūgio pavojų, nenuimkite šio produkto priekinio ar galinio dangtelio. Viduje nėra dalių, kurių techninę priežiūrą turi atlikti vartotojas. Dėl techninių paslaugų kreipkitės į kvalifikuotus techninės priežiūros specialistus.

1646.png

Kad sumažintumėte gaisro ar elektros smūgio pavojų, saugokite šį produktą nuo vandens purslų ar lašų, lietaus ir drėgmės.

1670.png

Vairuodami automobilį įsitikinkite, jog įrenginio garsumas yra pakankamai žemas, kad galėtumėte išgirsti iš išorės sklindančius garsus.

1693.png

Nenumeskite jo ir visada saugokite nuo didelių smūgių.

1714.png

Vairuotojas neturėtų stebėti monitoriaus vairuodamas. Jei vairuotojas stebi monitorių vairuodamas, dėl neatsargumo jis gali sukelti avariją.

ĮSPĖJIMAS:

ATSARGIAI: