Gen5W Standardklass Navigering
Elektriskt fordon

Välj din typ

Tryck på EV på Hemskärmen. Om den visade skärmen är som nedan, tryck på <Typ1>.

Tryck på EV på Hemskärmen. Om den visade skärmen är som nedan, tryck på <Typ2>.

Tryck på EV på Hemskärmen. Om den visade skärmen är som nedan, tryck på <Typ3>.