Gen5W Standardklass Navigering
Hyundai LIVE

Välj din typ

Tryck på SETUP på huvudenheten. Om den visade skärmen är som nedan, tryck på <Typ1>.

Tryck på SETUP på huvudenheten. Om den visade skärmen är som nedan, tryck på <Typ2>.