Gen5W standardklasse navigasjon
Bluelink

Velg din type

Trykk på SETUP på hovedenheten. Hvis det viste skjermbildet er som følger, trykk på <Type1>.

Trykk på SETUP på hovedenheten. Hvis det viste skjermbildet er som følger, trykk på <Type2>.