Viite

Turvallisuuteen liittyvät varotoimet

Tässä käyttöoppaassa käytetyt merkinnät

1512.png

1532.png

Kuvasymboli, jossa on nuolenpääsalama tasakylkisen kolmion sisällä, on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää tuotteen kuoren sisällä olevasta eristämättömästä vaarallisesta jännitteestä, joka saattaa olla riittävän voimakas aiheuttamaan ihmiselle sähköiskun.

1553.png

Kolmiossa oleva huutomerkki on tarkoitettu kiinnittämään käyttäjän huomio tärkeiden käyttö- ja huolto-ohjeiden olemassaoloon tuotteen mukana toimitetussa kirjallisessa materiaalissa.

1577.png

Käytä autoa aina turvallisella maaperällä. Älä häiriinny muista autoilijoista ajon aikana ja huomioi aina täysin ajo-olosuhteet. Älä muuta mitään asetuksia tai toimintoja. Ennen kuin yrität tehdä niin, pysäytä auto turvallisesti tienreunaan.

Turvallisen käytön vuoksi tietyt toiminnot ovat poissa käytöstä kunnes pysäköintijarru on päällä.

1600.png

Välttääksesi sähköiskun riskin älä poista tämän tuotteen takakantta. Sisällä ei ole käyttäjän vaihdettavia osia. Anna huoltotyöt aina valtuutetun huoltoteknikon tehtäväksi.

1620.png

Välttääksesi sähköiskun riskin, älä altista tätä tuotetta tihkuvalle tai roiskuvalle vedelle, sateelle tai kosteudelle.

1640.png

Kun ajat autoa, pidä äänenvoimakkuus tarpeeksi alhaisena, jotta kuulet ulkopuolelta tulevat äänet.

1660.png

Älä pudota tuotetta ja vältä siihen kohdistuvia kovia iskuja!

1682.png

Kuljettaja ei saa katsoa monitoria ajon aikana. Jos kuljettaja katsoo monitoria ajon aikana, se voi johtaa varomattomuuteen ja aiheuttaa onnettomuuden.

VAROITUS:

HUOMAUTUS: