Telefon

Välj din typ

Tryck på [SETUP] på huvudenheten. Om den visade skärmen är som nedan, tryck på <Typ1>.

OS_SWE_180_191030.png

Tryck på [SETUP] på huvudenheten. Om den visade skärmen är som nedan, tryck på <Typ2>.

US4_SWE_TYPE2_196_210418.png