Radio

Izberite svojo vrsto

Na glavni enoti pritisnite [SETUP]. Če je prikazani zaslon, kot vidite v nadaljevanju, pritisnite <Vrsta1>.

OS_ENG_180_190819.png

Na glavni enoti pritisnite [SETUP]. Če je prikazani zaslon, kot vidite v nadaljevanju, pritisnite <Vrsta2>.

US4_SLN_TYPE2_196_210423.png