Elektriskais transportlīdzeklis

EV (elektriskais transportlīdzeklis)

Izvēlieties veidu

Nospiediet [SETUP] uz galvenās ierīces. Ja parādītais ekrāns ir šāds, nospiediet <1. tips>.

OS_ENG_180_190819.png

Nospiediet [SETUP] uz galvenās ierīces. Ja parādītais ekrāns ir šāds, nospiediet <2. tips>.

US4_ENG_HYUNDAI_TYPE2_210225.png

Nospiediet [SETUP] uz galvenās ierīces. Ja parādītais ekrāns ir šāds, nospiediet <3. tips>.

US4_eng%20248-3_210329.png