Radio

Odaberite tip koji želite

Pritisnite [SETUP] na glavnoj jedinici. Ako je prikazani zaslon kao na slici, Pritisnite <Tip1>.

OS_ENG_180_190819.png

Pritisnite [SETUP] na glavnoj jedinici. Ako je prikazani zaslon kao na slici, Pritisnite <Tip2>.

LX2_22MY_CRO_13_260_211108.png