mainCar mainCar
Všeobecné
Navigácia (ak je vo výbave)
Blue Link (ak je vo výbave)
Hyundai LIVE (ak je vo výbave)
Asist. systém vodiča (ak je vo výbave)
Ostatné
Médiá
Rádio
Telefón
Nastavenie
EV (len elektromobily vozidlá)
Hybrid (len hybridné vozidlá)
PHEV (len PHEV vozidlá)
Referencie
* Funkcie a služby uvedené v tejto príručke sa môžu líšiť od funkcií a služieb vo vozidle.