mainCar mainCar
Bendra
Navigacija (jei įrengta)
Blue Link (jei įrengta)
Hyundai LIVE (jei yra)
Vairuotojo pagalba (jei yra)
Kiti
Medija
Radijas
Telefonas
Sąranka
EV (tik EV transporto priemonės)
Hibridinė (tik hibridinės transporto priemonės)
PHEV (tik PHEV transporto priemonės)
Nuoroda
* Šiame vadove nurodytos funkcijos ir paslaugos gali skirtis nuo tikrųjų transporto priemonės funkcijų ir paslaugų.