mainCar mainCar
Vispārīga informācija
Navigācija (ja ir)
Blue Link (ja ir)
Hyundai LIVE (ja ir)
Vadītāja palīgs (ja ir)
Citi
Multivide
Radio
Tālrunis
Uzstādīšana
EV (tikai EV transportlīdzekļiem)
Hibrīds (tikai hibrīdiem transportlīdzekļiem)
PHEV (tikai PHEV transportlīdzekļiem)
Uzziņas
* Šajā rokasgrāmatā sniegtās funkcijas un pakalpojumi var atšķirties no tiem, kas ir konkrētajā transportlīdzeklī.