mainCar mainCar
Xeral
Navegación (se tiver)
Blue Link (se tiver)
Hyundai LIVE (se tiver)
Asistencia á condución (se tiver)
Outros
Multimedia
Radio
Teléfono
Configuración
EV (só vehículos EV)
Híbrido (só vehículos híbridos)
PHEV (só vehículos PHEV)
Referencia
* Pode que as funcións e servizos deste manual difiran con respecto ao vehículo.