Elektrisch voertuig

EV (Elektrisch Voertuig) (Type B ECO)

Aan de slag gaan met EV (Elektrisch Voertuig)-modus

Druk op [EV] op het [Startscherm]-scherm.

US4_dut%202.home_210329.png

Menu-scherm voor EV (Elektrisch Voertuig)-modus

70134.png

1Energiegegevens

Gaat naar het menu [Energie-informatie].

2Gegevens van het zonnedak

Gaat naar het menu [Informatie zonnedak].

3EV-laadstations

Gaat naar het menu [EV-oplaadstations].

4Geschat rijbereik (klimaatregeling aan)

Geeft het geschatte rijbereik weer met ingeschakelde klimaatregeling.

5Geschat rijbereik (klimaatregeling uit)

Geeft het geschatte rijbereik weer met uitgeschakelde klimaatregeling.

6Volgende vertrek

Gaat naar het menu [Volgend vertrek].

7Gepland laden en beoogde temperatuur

Gaat naar het menu [Geplande oplaadtijd en doeltemperatuur].

8EV-ladingoverdracht

Gaat naar het menu [Instellingen voor energieoverdracht].

9 b

Gaat naar het menu [Instellingen EV].

Energie-informatie

Dit geeft de gedetailleerde informatie over de energie-informatie en energieverbruik.

Energie-informatie

Druk op [EV] > [Energie-informatie].

US4_dut%205.energy-information_210329.png

Afhankelijk van de huidige capaciteit van de batterij, wordt de volgende informatie weergegeven: rijbereik wanneer het klimaat is in- en uitgeschakeld, het totale aantal resterende batterijen en verwachte laadtijden per laadtype en laadlimiet.

,Opmerking

 • Als er een oplaadkabel aangesloten is, zal de resterende oplaadtijd voor het kabel-type getoond worden.
 • Het rijbereik neemt toe als de klimaatfunctie is uitgeschakeld.
 • Het opladen formaat dat op het scherm wordt weergegeven, is afhankelijk van de voertuigen en landen.

Energieverbruik

Druk op [EV] > [icon_NE_EV_MENU_210218.png] > [Energieverbruik].

US4_dut%206.energy-consumption_210329.png

, Opmerking

Indien de accu bijna leeg is, wordt het bericht “Waarschuwing EV-accu bijna leeg” weergegeven.

Eco rijden

Dit geeft de datum, afstand en het EV-verbruik van de vorige rit weer.

Druk op [EV] > [icon_NE_EV_MENU_210218.png] > [Eco rijden].

US4_dut%207.driving-history_210329.png

Volgende vertrek

Instellingen starttijd

Stel de geplande starttijd in voor het oplaadschema.

 1. Druk op [EV] > [Volgend vertrek].
 2. Druk op [b].

70203.png

1 Indien u de instellingen niet wenst te gebruiken, druk op deze knop.

2 Wijzigt de instellingen.

 1. Als u op [OK] drukt, wordt deze functie ingesteld op de gewenste vertrektijd.

US4_dut%209.next-departure-1_210329.png

Gepland laden en beoogde temperatuur

Gepland opladen

Wanneer u gepland laadt, kunt u de instellingen voor de daluren instellen.

 1. Druk op [EV] > [Geplande oplaadtijd en doeltemperatuur] > [Gepland opladen].
 2. Druk op [b].

US4_dut%2011.scheduled-charging-setting_210329.png

Geplande temperatuur

Deze functie werkt de gewenste vertrektijd bij het aansluiten van een kabel.

 1. Druk op [EV] > [Geplande oplaadtijd en doeltemperatuur] > [Geplande temperatuur].
 2. Druk op [b].

US4_dut%2012.scheduled-climate-setting_210329.png

 1. Als u op [OK] drukt, stelt deze functie de gewenste instellingen in.

EV-ladingoverdracht

Instellingen EV-ladingoverdracht

Druk op [EV] > [Energieoverdracht].

US4_dut%2013.ev-charge-transfer_210329.png

Gegevens van het zonnedak

U kunt de gegevens van het zonnedak controleren.

Druk op [EV] > [Informatie zonnedak].

US4_dut%2020.solar-roof_210329.png

EV instellingen

Oplaadlimiet

U kunt de laadlimiet instellen op de gewenste laadlimiet (DC-oplader, AC-oplader).

Druk op [EV] > [b] > [Oplaadlimiet].

US4_dut%2015.target-soc-dc_210329.png

Laadstroom

U kunt de juiste oplaadstroom selecteren door de AC-oplader (station) of de AC-oplader (draagbaar) te gebruiken.

Druk op [EV] > [b] > [Laadstroom].

US4_dut%2017.charging-current_210329.png

Wintermodus

De wintermodus zal de rijprestaties en het DC-laden verbeteren tijdens de Winter.

Druk op [EV] > [b] > [Wintermodus].

US4_dut%2018.winter-mode_210329.png

Kampeermodus

Deze modus voor randapparatuur is een functie die de hoogspanningsaccu gebruikt voor het voeden van elektrische apparaten die op het voertuig zijn aangesloten.

Druk op [EV] > [b] > [Kampeermodus].

US4_dut%2019.utility-mode_210329.png