mainCar mainCar
Općenito
Navigacija (ako je opremljeno)
Blue Link (ako je opremljeno)
Hyundai LIVE (ako je opremljeno)
Pomoć pri vožnji (ako je opremljeno)
Ostalo
Mediji
Radio
Telefon
Postavljanje
EV (samo EV vozila)
Hibrid (samo hibridna vozila)
PHEV (samo PHEV vozila)
Upute
* Funkcije i usluge u ovim uputama mogu se razlikovati od onih u stvarnom vozilu.