N-läge

N-läge (Om så utrustad)

N-läge är en funktion som styr hela fordonssystemet så att föraren kan utföra högpresterande körning. Vissa funktioner och bilder kan skilja sig från den faktiska produkten beroende på modell, alternativ och land.

BC3_N_MODE_MAIN_ENG_210129.png

<Typ A>

US4_swe%20127-2_132-1_210323.png

<Typ B>

N-läge (Typ A)

N-läge (Typ B)

N-läge (Typ A)

6693.png

1 CUSTOM

Föraren kan ställa in körläge genom att ställa in motor, upphängning, styrning osv..

2 g-kraft

Visar mätaren för g-kraft.

3 Tidtagare

Visar prestandatimern.

4 Prestandaalternativ

Flyttar till inställningsskärmen för prestandaalternativ.

5 Turbo

Visar turbomätaren.

6 Vridmoment

Visar mätaren för vridmoment.

7 Prestanda

Visar effektmätaren.

Redigera N-lägestyp

 1. Tryck på [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [N-läge].
 2. Tryck på [icon_PDePE_MENU_191218.png] > [Redigera N-lägestyp].

PDeN_swe%20119-1_201103.png

 1. Välj önskat föremål.

Redigera N-lägeswidgetar

 1. Tryck på [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [N-läge].
 2. Tryck på [icon_PDePE_MENU_191218.png] > [Redigera N-lägeswidgetar].

PDeN_swe%20119-2_201103.png

 1. Byt ut eller flytta en widget genom att hålla den nedtryckt, och sedan dra den till önskad position.

Prestandaalternativ

 1. Tryck på [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [N-läge].
 2. Tryck på [Prestandaalternativ].

PDeN_swe%20120-1_201103.png

 1. Välj önskat föremål.

Självstudie

 1. Tryck på [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [N-läge].
 2. Tryck på [icon_PDePE_MENU_191218.png] > [Självstudie].

PDeN_swe%20120-2_201103.png

 1. Välj önskat föremål.

N-läge (Typ B)

7803.png

7783.png

1 Motortemp.

Visar motortemperatur.

2 Oljetemp.

Visar oljetemperatur.

3 Gasreglage

Visar gasreglagets mätare.

4 Varvtal / hastighet / växelläge / växelljus

Visar varvtal, fordonets hastighet, växelläge, växellägesindikator, växelljus.

5 Bana (Om så utrustad)

Visar den aktuella specifika banan.

6 Varv

Visar inspelade varvresultat för upp till 99 varv.

7 Bromstryck

Visar bromstrycket.

8 CUSTOM

Föraren kan ställa in körläge genom att ställa in motor, transmission, styrning osv. Vissa funktioner och bilder kan skilja sig från den faktiska produkten beroende på modell, alternativ och land.

9 g-kraft

Visar mätaren för g-kraft.

10 Startkontroll

Ställer in om startkontrollen ska aktiveras.

11 Prestandaalternativ

Flyttar till inställningsskärmen för prestandaalternativ.

Redigera N-lägeswidgetar

 1. Tryck på [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [N-läge].
 2. Tryck på [icon_PDePE_MENU_191218.png] > [Redigera N-lägeswidgetar].

US4_swe%20134_210323.png

 1. Byt ut eller flytta en widget genom att hålla den nedtryckt, och sedan dra den till önskad position.

Prestandaalternativ

 1. Tryck på [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [N-läge].
 2. Tryck på [Prestandaalternativ].

US4_swe%20135_210323.png

 1. Välj önskat föremål.

Självstudie

 1. Tryck på [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [N-läge].
 2. Tryck på [icon_PDePE_MENU_191218.png] > [Självstudie].

BC3_N_swe%20(5)_210210.png

 1. Välj önskat föremål.

Ställer in körläget

Funktion för att anpassa motor, styrning, upphängning, transmission, ESC, HUD, e-LSD och REV-matchning efter förarens smak.

 1. Tryck på [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [N-läge].
 2. Tryck på [CUSTOM 1].

US4_N_swe%20145_210531.png

 1. Ställer in individuella inställningar för varje körläge.

Kontroll av varvtidsposterna

Varvresultat med automatiska eller manuella mätningar visas i upp till 99 varv.

 1. Tryck på [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [N-läge].
 2. Tryck på [Varvtidtagare] > [Varv].

US4_N_swe%20146_210531.png

Mäter accelerationstiden

En funktion för att mäta den tid det tar att uppnå ett specifikt hastighetsområde.

 1. Tryck på [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [N-läge].
 2. Tryck på [Varvtidtagare] > [Acceleration].

US4_N_swe%20147_210531.png

 1. Ställer in start- och målhastighet för fordonet.
 2. Tryck på [Redo].

Kontrollerar mätare

N-Mode ger en historisk graf över mätarens värden.

 1. Tryck på [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [N-läge].
 2. Tryck på önskad mätare.

US4_N_swe%20148-1_210531.png

 1. Tryck på [Dubbla mätare] och välj två typer av mätare för att jämföra dem.

US4_N_swe%20148-2_210531.png