Referenca

Varnostni previdnostni ukrepi

Opombe, uporabljene v tem uporabniškem priročniku

1543.png

1565.png

Strela s puščico v enakostraničnem trikotniku uporabnika opozarja na prisotnost neizolirane nevarne napetosti v notranjosti izdelka, ki je lahko dovolj visoka, da predstavlja nevarnost električnega udara.

1585.png

Klicaj znotraj enakostraničnega trikotnika je namenjen opozorilu uporabnika, da je v priloženih dokumentih pomembno navodilo za uporabo ali vzdrževanje (servisiranje).

1605.png

Vozilo vedno upravljajte na varen način. Naj vas naprava med vožnjo ne moti. Ves čas se zavedajte vseh pogojev vožnje. Ne spreminjajte nastavitev ali funkcij. Pred poskusom takšnih dejanj prekinite z vožnjo na varen in zakonit način.

Za večjo varnost so določene funkcije onemogočene, če ni zategnjena ročna zavora.

1626.png

Da bi preprečili nevarnost električnega udara, ne odstranjujte pokrova ali zadnjega dela ohišja te naprave. V ohišju ni delov, ki bi se jih dalo popravljati. Popravila naj vedno opravi ustrezno usposobljen serviser.

1647.png

Da bi preprečili nevarnost električnega udara, izdelka ne izpostavljanje kapljanju ali škropljenju vode, dežju in vlagi.

1671.png

Med vožnjo naj bo glasnost naprave dovolj nizka, da boste lahko slišali zvoke iz okolice.

1694.png

Naprava ne sme pasti in ne sme biti izpostavljena udarcem.

1715.png

Med vožnjo naj voznik ne gleda zaslona. Če voznik med vožnjo gleda na zaslon, lahko zaradi nepazljivosti povzroči nezgodo.

OPOZORILO:

POZOR: