Način N

Način N (če je na voljo)

Način N je funkcija, ki nadzoruje celotni sistem vozila in vozniku omogoča visoko učinkovito vožnjo. Nekatere funkcije in slike se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka glede na model, vgrajene možnosti in državo.

BC3_N_MODE_MAIN_ENG_210129.png

<Tip A>

US4_N_slo%20135-2_140-1_210531.png

<Tip B>

Način N (Tip A)

Način N (Tip B)

Način N (Tip A)

3841.png

1 CUSTOM

Voznik lahko nastavit način vožnje, tako da nastavi motor, vzmetenje, krmilni sistem itd.

2 G-force

Prikaže merilni instrument težnega pospeška.

3 Performance timer

Prikaže časovnik učinkovitosti.

4 Performance options

Odpre zaslon nastavitve možnosti za učinkovitost.

5 Turbo

Prikaže merilni instrument za turbo.

6 Torque

Prikaže merilni instrument navora.

7 Power

Prikaže merilni instrument napajanja.

Urejanje vrste načina N

 1. Pritisnite [icon_PDePE_HOME_191218_1.png] > [Način N].
 2. Pritisnite [icon_PDePE_MENU_191218_1.png] > [Urejanje vrste načina N].

PDeN_eng%20113-1_201021.png

 1. Izberite želeni element.

Urejanje gradnikov načina N

 1. Pritisnite [icon_PDePE_HOME_191218_1.png] > [Način N].
 2. Pritisnite [icon_PDePE_MENU_191218_1.png] > [Urejanje pripomočkov načina N].

PDeN_eng%20113-2_201021.png

 1. Gradnik zamenjate ali prestavite, tako da nanj pritisnete in ga zadržite ter nato povlečete na želeni položaj.

Možnosti za učinkovitost

 1. Pritisnite [icon_PDePE_HOME_191218_1.png] > [Način N].
 2. Pritisnite [Možnosti zmogljivosti].

PDeN_eng%20114-1_201021.png

 1. Izberite želeni element.

Navodilnik

 1. Pritisnite [icon_PDePE_HOME_191218_1.png] > [Način N].
 2. Pritisnite [icon_PDePE_MENU_191218_1.png] > [Vadnica].

PDeN_eng%20114-2_201021.png

 1. Izberite želeni element.

Način N (Tip B)

4912.png

6284.png

1 Engine temp.

Prikaže temperaturo motorja.

2 Oil temp.

Prikaže temperaturo olja.

3 Throttle

Prikaže merilnik za plin.

4 RPM / hitrost / prestava / osvetlitev prestave

Prikaže RPM, hitrost vozila, položaj prestave, kazalnik položaja prestave, osvetlitev prestave.

5 Circuit (če je na voljo)

Prikaže trenutno specifično stezo.

6 Lap

Prikaže zabeležene rezultate krogov do 99 krogov.

7 Brake pressure

Prikaže zavorni tlak.

8 CUSTOM

Voznik lahko nastavi način vožnje, tako da nastavi motor, menjalnik, krmilni sistem itd. Nekatere funkcije in slike se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka glede na model, vgrajene možnosti in državo.

9 G-force

Prikaže merilni instrument težnega pospeška.

10 Launch control

Nastavi aktivacijo nadzora zagona.

11 Performance options

Odpre zaslon nastavitve možnosti za učinkovitost.

Urejanje gradnikov načina N

 1. Pritisnite [icon_PDePE_HOME_191218_1.png] > [Način N].
 2. Pritisnite [icon_PDePE_MENU_191218_1.png] > [Urejanje pripomočkov načina N].

US4_N_slo%20142_210531.png

 1. Gradnik zamenjate ali prestavite, tako da nanj pritisnete in ga zadržite ter nato povlečete na želeni položaj.

Možnosti za učinkovitost

 1. Pritisnite [icon_PDePE_HOME_191218_1.png] > [Način N].
 2. Pritisnite [Možnosti zmogljivosti].

US4_N_slo%20143_210531.png

 1. Izberite želeni element.

Navodilnik

 1. Pritisnite [icon_PDePE_HOME_191218_1.png] > [Način N].
 2. Pritisnite [icon_PDePE_MENU_191218_1.png] > [Vadnica].

US4_N_slo%20144_210531.png

 1. Izberite želeni element.

Nastavitev načina vožnje

Funkcija za prilagoditev motorja, krmiljenja, vzmetenja, prenosa, ESC, HUD, e-LSD, in REV po željah voznika.

 1. Pritisnite [icon_PDePE_HOME_191218_1.png] > [Način N].
 2. Pritisnite [CUSTOM 1].

US4_N_slo%20145_210531.png

 1. Nastavi posamezne nastavitve za vsak način vožnje.

Preverjanje rezultatov krogov

Rezultati krogov, izmerjenih samodejno ali ročno, se prikažejo za največ 99 krogov.

 1. Pritisnite [icon_PDePE_HOME_191218_1.png] > [Način N].
 2. Pritisnite [Štoparica] > [Krog].

US4_N_slo%20146_210531.png

Merjenje časa pospeška

S to funkcijo je mogoče izmeriti čas, ki ga vozilo potrebuje do določene hitrosti.

 1. Pritisnite [icon_PDePE_HOME_191218_1.png] > [Način N].
 2. Pritisnite [Štoparica] > [Pospeševanje].

US4_N_slo%20147_210531.png

 1. Nastavi začetno in ciljno hitrost vozila.
 2. Pritisnite [Pripravljen].

Preverjanje merilnikov

V načinu N je na voljo graf preteklih vrednosti merilnika.

 1. Pritisnite [icon_PDePE_HOME_191218_1.png] > [Način N].
 2. Pritisnite želeni merilnik.

US4_N_slo%20148-1_210531.png

 1. Pritisnite [Dvojni merilniki] in izberite 2 vrsti meril, da ju primerjate.

US4_N_slo%20148-2_210531.png