Režim N

Režim N (ak je vo výbave)

Režim N je funkcia, ktorá ovláda celý systém vozidla, aby mohol vodič využiť jazdu s vysokým výkonom. Niektoré funkcie a obrázky sa môžu líšiť od skutočného produktu v závislosti od modelu, voliteľnej výbavy a krajiny.

BC3_N_MODE_MAIN_ENG_210129.png

<Typ A>

US4_slk%20127-2_132-1_210323.png

<Typ B>

Režim N (Typ A)

Režim N (Typ B)

Režim N (Typ A)

7225.png

1 CUSTOM

Vodič môže nastaviť režim jazdy nastavením motora, odpruženia, riadenia a pod.

2 Preťaženie

Zobrazuje ukazovateľ sily G.

3 Časomiera výkonu

Zobrazí výkonnostné stopky.

4 Možnosti výkonu

Presun na obrazovku nastavenia možností výkonu.

5 Turbo

Zobrazuje ukazovateľ turbodúchadla.

6 Krút. mom.

Zobrazuje ukazovateľ krútiaceho momentu.

7 Výkon

Zobrazuje ukazovateľ výkonu.

Upraviť typ režimu N

 1. Stlačte tlačidlo [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [Režim N].
 2. Stlačte tlačidlo [icon_PDePE_MENU_191218.png] > [Upraviť typ režimu N].

PDeN_slk%20119-1_201103.png

 1. Zvoľte požadovanú položku.

Upraviť miniaplikácie režimu N

 1. Stlačte tlačidlo [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [Režim N].
 2. Stlačte tlačidlo [icon_PDePE_MENU_191218.png] > [Upraviť miniaplikácie režimu N].

PDeN_slk%20119-2_201103.png

 1. Zmeňte alebo presuňte miniaplikáciu stlačením a podržaním a následným potiahnutím na požadovanú pozíciu.

Možnosti výkonu

 1. Stlačte tlačidlo [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [Režim N].
 2. Stlačte tlačidlo [Možnosti výkonu].

PDeN_slk%20120-1_201103.png

 1. Zvoľte požadovanú položku.

Príručka

 1. Stlačte tlačidlo [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [Režim N].
 2. Stlačte tlačidlo [icon_PDePE_MENU_191218.png] > [Príručka].

PDeN_slk%20120-2_201103.png

 1. Zvoľte požadovanú položku.

Režim N (Typ B)

7749.png

7731.png

1 Teplota motora

Zobrazí sa teplota motora.

2 Teplota oleja

Zobrazí sa teplota oleja.

3 Škrtiaca klapka

Zobrazí sa ukazovateľ škrtiacej klapky.

4 Otáčky motora / rýchlosť / prevodový stupeň / indikátor radenia

Zobrazuje otáčky motora, rýchlosť vozidla, zaradený prevodový stupeň, indikátor prevodového stupňa a indikátor radenia.

5 Okruh (ak je vo výbave)

Zobrazí sa aktuálny špecifický okruh.

6 Kolo

Zobrazia sa zaznamenané výsledky na okruhu až do 99 kôl.

7 Tlak bŕzd

Zobrazí sa tlak bŕzd.

8 CUSTOM

Vodič môže nastaviť režim jazdy nastavením motora, prevodovky, riadenia a pod. Niektoré funkcie a obrázky sa môžu líšiť od skutočného produktu v závislosti od modelu, voliteľnej výbavy a krajiny.

9 Preťaženie

Zobrazuje ukazovateľ sily G.

10 Rozbiehanie

Nastaví sa, či sa má aktivovať riadenie rozbiehania.

11 Možnosti výkonu

Presun na obrazovku nastavenia možností výkonu.

Upraviť miniaplikácie režimu N

 1. Stlačte tlačidlo [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [Režim N].
 2. Stlačte tlačidlo [icon_PDePE_MENU_191218.png] > [Upraviť miniaplikácie režimu N].

US4_slk%20134_210323.png

 1. Zmeňte alebo presuňte miniaplikáciu stlačením a podržaním a následným potiahnutím na požadovanú pozíciu.

Možnosti výkonu

 1. Stlačte tlačidlo [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [Režim N].
 2. Stlačte tlačidlo [Možnosti výkonu].

US4_slk%20135_210323.png

 1. Zvoľte požadovanú položku.

Príručka

 1. Stlačte tlačidlo [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [Režim N].
 2. Stlačte tlačidlo [icon_PDePE_MENU_191218.png] > [Príručka].

BC3_N_slk%20(5)_210210.png

 1. Zvoľte požadovanú položku.

Nastavenie režimu jazdy

Táto funkcia umožňuje prispôsobiť nastavenia motora, riadenia, podvozku, prevodovky, ESC, HUD, e-LDS a prispôsobenia otáčok podľa preferencií vodiča.

 1. Stlačte tlačidlo [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [Režim N].
 2. Stlačte tlačidlo [CUSTOM 1].

US4_N_slk%20145_210531.png

 1. Nastavuje jednotlivé nastavenia pre režimy jazdy.

Kontrola záznamov času kola

Zobrazujú sa automatické alebo ručné merania času kola pre až 99 kôl.

 1. Stlačte tlačidlo [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [Režim N].
 2. Stlačte tlačidlo [Časomiera] > [Okruh].

US4_N_slk%20146_210531.png

Meranie času zrýchlenia

Táto funkcia umožňuje meranie času potrebného na dosiahnutie stanovenej rýchlosti.

 1. Stlačte tlačidlo [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [Režim N].
 2. Stlačte tlačidlo [Časomiera] > [Zrýchlenie].

US4_N_slk%20147_210531.png

 1. Nastavuje počiatočnú a cieľovú rýchlosť vozidla.
 2. Stlačte tlačidlo [Pripravený].

Kontrola ukazovateľov

Režim N poskytuje graf histórie hodnôt ukazovateľov.

 1. Stlačte tlačidlo [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [Režim N].
 2. Stlačte požadovaný ukazovateľ.

US4_N_slk%20148-1_210531.png

 1. Stlačte [Dvojité ukazovatele] a vyberte dva typy ukazovateľov na vzájomné porovnanie.

US4_N_slk%20148-2_210531.png