Hyundai LIVE

Zvoľte si svoj typ

Na hlavnej jednotke stlačte tlačidlo [SETUP]. Ak sa zobrazuje nasledovná obrazovka, stlačte tlačidlo <Typ 1>.

OS_SLK_180_191028.png

Na hlavnej jednotke stlačte tlačidlo [SETUP]. Ak sa zobrazuje nasledovná obrazovka, stlačte tlačidlo <Typ 2>.

US4_SLK_TYPE2_196_210416.png