Αναφορά

Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Σημειώσεις που χρησιμοποιούνται στο παρόν Εγχειρίδιο Χρήσης

1543.png

1565.png

Η αστραπή με το σύμβολο του βέλους μέσα σε ένα ισοσκελές τρίγωνο, έχει σκοπό να προειδοποιήσει τον χρήστη για την παρουσία μη μονωμένης επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό του περιβλήματος του προϊόντος, η οποία μπορεί να είναι επαρκούς μεγέθους ώστε να αποτελεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

1585.png

Το θαυμαστικό μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο, έχει σκοπό να προειδοποιήσει τον χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (σέρβις) στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το προϊόν.

1605.png

Χρησιμοποιείτε πάντα το όχημα με ασφάλεια. Μην αποσπάστε από το όχημα κατά την οδήγηση και πάντα να είστε πλήρως ενήμεροι για όλες τις συνθήκες οδήγησης. Μην αλλάζετε ρυθμίσεις ή άλλες λειτουργίες. Παρκάρετε με ασφάλεια και νόμιμο τρόπο πριν επιχειρήσετε τέτοιες ενέργειες.

Για λόγους ασφαλείας, ορισμένες λειτουργίες είναι απενεργοποιημένες εάν δεν είναι ενεργοποιημένο το χειρόφρενο.

1626.png

Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα ή το πίσω μέρος αυτού του προϊόντος. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που να μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις για θέματα συντήρησης.

1647.png

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτό το προϊόν σε στάγδην ή εκτοξευόμενο νερό, βροχή ή υγρασία.

1671.png

Όταν οδηγείτε το όχημά σας, βεβαιωθείτε ότι η ένταση της μονάδας είναι αρκετά χαμηλή ώστε να μπορείτε να ακούτε τους ήχους που προέρχονται από το εξωτερικό.

1694.png

Προσέξτε να μην πέσει η μονάδα και αποφεύγετε τα δυνατά χτυπήματα.

1715.png

Ο οδηγός δεν πρέπει να παρακολουθεί την οθόνη κατά την οδήγηση. Αν ο οδηγός παρακολουθεί την οθόνη κατά την οδήγηση θα αποσπάται η προσοχή του και μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

ΠΡΟΣΟΧΗ: