Λειτουργία N

Λειτουργία N (Εάν υπάρχει)

Η λειτουργία N είναι μια λειτουργία που ελέγχει ολόκληρο το όχημα ώστε ο οδηγός να μπορεί να πραγματοποιεί οδήγηση υψηλών επιδόσεων. Ορισμένες λειτουργίες και εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν, ανάλογα με το μοντέλο, το επίπεδο εξοπλισμού και τη χώρα.

BC3_N_MODE_MAIN_ENG_210129.png

<Τύπος A>

US4_N_gre%20135-2_140-1_210531.png

<Τύπος B>

Λειτουργία N (Τύπος A)

Λειτουργία N (Τύπος B)

Λειτουργία N (Τύπος A)

3983.png

1 CUSTOM

Ο οδηγός μπορεί να ρυθμίσει τη λειτουργία οδήγησης προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις του κινητήρα, της ανάρτησης, του τιμονιού, κ.λπ.

2 G-force

Προβάλει τη μέτρηση δυνάμεων G.

3 Performance timer

Προβάλλει το χρονόμετρο επιδόσεων.

4 Performance options

Ανοίγει την οθόνη ρυθμίσεων επιλογών επιδόσεων.

5 Turbo

Προβάλλει τη μέτρηση υπερσυμπιεστή.

6 Torque

Προβάλλει τη μέτρηση ροπής.

7 Power

Προβάλλει τη μέτρηση ισχύος.

Επεξεργασία τύπου λειτουργίας N

 1. Πατήστε [icon_PDePE_HOME_191218_1.png] > [Λειτουργία N].
 2. Πατήστε [icon_PDePE_MENU_191218_1.png] > [Επεξεργ. τύπου λειτουργίας Ν].

PDeN_eng%20113-1_201021.png

 1. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε.

Επεξεργασία μικροεφαρμογών λειτουργίας N

 1. Πατήστε [icon_PDePE_HOME_191218_1.png] > [Λειτουργία N].
 2. Πατήστε [icon_PDePE_MENU_191218_1.png] > [Επεξεργ. widgets λειτουργίας Ν].

PDeN_eng%20113-2_201021.png

 1. Αντικαταστήστε ή μετακινήστε μια μικροεφαρμογή πατώντας επάνω της παρατεταμένα και μεταφέροντάς την στη θέση που θέλετε.

Επιλογές επιδόσεων

 1. Πατήστε [icon_PDePE_HOME_191218_1.png] > [Λειτουργία N].
 2. Πατήστε [Επιλογές απόδοσης].

PDeN_eng%20114-1_201021.png

 1. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε.

Μάθημα

 1. Πατήστε [icon_PDePE_HOME_191218_1.png] > [Λειτουργία N].
 2. Πατήστε [icon_PDePE_MENU_191218_1.png] > [Σεμινάριο].

PDeN_eng%20114-2_201021.png

 1. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε.

Λειτουργία N (Τύπος B)

5123.png

5106.png

1 Engine temp.

Εμφανίζει τη θερμοκρασία του κινητήρα.

2 Oil temp.

Εμφανίζει τη θερμοκρασία λαδιού.

3 Throttle

Εμφανίζει το μετρητή γκαζιού.

4 ΣΑΛ / ταχύτητα / σχέση / ένδειξη αλλαγής ταχύτητας

Εμφανίζει τις Στροφές Ανά Λεπτό, την ταχύτητα του οχήματος, τη σχέση ταχύτητας, την ένδειξη σχέσης ταχύτητας, την ένδειξη αλλαγής ταχύτητας.

5 Circuit (Εάν υπάρχει)

Εμφανίζει την τρέχουσα πίστα.

6 Lap

Εμφανίζει τα καταγεγραμμένα αποτελέσματα γύρου για έως 99 γύρους.

7 Brake pressure

Εμφανίζει την πίεση φρένων.

8 CUSTOM

Ο οδηγός μπορεί να ρυθμίσει τη λειτουργία οδήγησης προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις του κινητήρα, του κιβωτίου, του τιμονιού, κ.λπ. Ορισμένες λειτουργίες και εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν, ανάλογα με το μοντέλο, το επίπεδο εξοπλισμού και τη χώρα.

9 G-force

Προβάλει τη μέτρηση δυνάμεων G.

10 Launch control

Ρυθμίζει την ενεργοποίηση της υποβοήθησης εκκίνησης.

11 Performance options

Ανοίγει την οθόνη ρυθμίσεων επιλογών επιδόσεων.

Επεξεργασία μικροεφαρμογών λειτουργίας N

 1. Πατήστε [icon_PDePE_HOME_191218_1.png] > [Λειτουργία N].
 2. Πατήστε [icon_PDePE_MENU_191218_1.png] > [Επεξεργ. widgets λειτουργίας Ν].

US4_N_gre%20142_210531.png

 1. Αντικαταστήστε ή μετακινήστε μια μικροεφαρμογή πατώντας επάνω της παρατεταμένα και μεταφέροντάς την στη θέση που θέλετε.

Επιλογές επιδόσεων

 1. Πατήστε [icon_PDePE_HOME_191218_1.png] > [Λειτουργία N].
 2. Πατήστε [Επιλογές απόδοσης].

US4_N_gre%20143_210531.png

 1. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε.

Μάθημα

 1. Πατήστε [icon_PDePE_HOME_191218_1.png] > [Λειτουργία N].
 2. Πατήστε [icon_PDePE_MENU_191218_1.png] > [Σεμινάριο].

US4_N_gre%20144_210531.png

 1. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε.

Ρύθμιση της λειτουργίας οδήγησης

Δυνατότητα προσαρμογής του κινητήρα, του συστήματος διεύθυνσης, της μετάδοσης, των ESC, HUD, e-LSD και ταιριάσματος στροφών (REV matching) ανάλογα με τις επιθυμίες του οδηγού.

 1. Πατήστε [icon_PDePE_HOME_191218_1.png] > [Λειτουργία N].
 2. Πατήστε [CUSTOM 1].

US4_N_gre%20145_210531.png

 1. Ορίζει τις ξεχωριστές ρυθμίσεις για κάθε λειτουργία οδήγησης.

Προβολή των ρεκόρ γύρου

Εμφανίζονται αποτελέσματα γύρων από αυτόματες ή χειροκίνητες μετρήσεις για έως 99 γύρους.

 1. Πατήστε [icon_PDePE_HOME_191218_1.png] > [Λειτουργία N].
 2. Πατήστε [Χρονόμετρο γύρου] > [Γύρος].

US4_N_gre%20146_210531.png

Μέτρηση του χρόνου επιτάχυνσης

Δυνατότητα μέτρησης του χρόνου που απαιτείται για την επίτευξη συγκεκριμένου εύρους ταχύτητας.

 1. Πατήστε [icon_PDePE_HOME_191218_1.png] > [Λειτουργία N].
 2. Πατήστε [Χρονόμετρο γύρου] > [Επιτάχυνση].

US4_N_gre%20147_210531.png

 1. Ορίζει την αρχική ταχύτητα και την ταχύτητα στόχο του οχήματος.
 2. Πατήστε [Έτοιμο].

Έλεγχος των οργάνων

Η λειτουργία N παρέχει το ιστορικό των τιμών των οργάνων.

 1. Πατήστε [icon_PDePE_HOME_191218_1.png] > [Λειτουργία N].
 2. Πατήστε το όργανο που θέλετε.

US4_N_gre%20148-1_210531.png

 1. Πατήστε [Διπλοί μετρητές] και επιλέξτε 2 τύπους οργάνων για να τα συγκρίνετε.

US4_N_gre%20148-2_210531.png