Navigatsioonisüsteem

Valige oma tüüp

Vajutage juhtpaneelil [SETUP]. Kui kuvatakse järgmine ekraan, vajutage <Tüüp1>.

OS_ENG_180_190819.png

Vajutage juhtpaneelil [SETUP]. Kui kuvatakse järgmine ekraan, vajutage <Tüüp2>.

US4_ENG_HYUNDAI_TYPE2_210225.png