Reference

Sikkerhedsforanstaltninger

Illustrationer brugt i denne brugervejledning

1518.png

1538.png

Dette lyn med pilespidssymbol i en ligesidet trekant advarer brugeren om en uisoleret farlig spænding inde i produktet, der kan være tilstrækkelig stor til at udgøre en risiko for elektrisk stød.

1559.png

Udråbstegnet inde i en ligesidet trekant advarer brugeren om vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i papirerne, der følger med produktet.

1583.png

Betjen altid køretøjet på en sikker måde. Lad dig ikke distrahere af køretøjet under kørsel, og vær altid opmærksom på kørselsforholdene. Du må ikke ændre indstillinger eller nogen funktioner. Træk ind på en sikker og lovlig måde, før du udfører sådanne handlinger.

For at fremme sikkerheden er visse funktioner deaktiverede medmindre håndbremsen er trukket.

1606.png

For at mindske risikoen for elektrisk stød, må du ikke fjerne dækslet eller bagsiden af dette produkt. Der findes ingen dele inde i produktet, der kan serviceres af brugeren. Overlad service til kvalificeret servicepersonale.

1626.png

For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for dryp eller sprøjt, regn eller fugt.

1646.png

Brug af navigationssystemet fratager på ingen måde føreren fra hans/hendes ansvar.

1666.png

Tab ikke enheden og undgå til enhver tid at påføre slag eller anden misbrug.

1688.png

Føreren bør ikke se på skærmen under kørsel. Hvis føreren ser på skærmen under kørsel, kan det være årsag til uagtsomhed og forårsage uheld.

ADVARSEL:

ADVARSEL: