Odkaz

Bezpečnostní opatření

Poznámky použité v této uživatelské příručce

1513.png

1533.png

Symbol blesku se šipkou, který je uvnitř rovnostranného trojúhelníku, má za cíl varovat uživatele před přítomností neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř krytu výrobku, které může být natolik vysoké, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem.

1554.png

Vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku má za cíl varovat uživatele o přítomnosti důležitých provozních pokynů a pokynů pro údržbu (servis) v literatuře dodávané společně s přístrojem.

1578.png

Vůz vždy ovládejte bezpečným způsobem. Nenechejte se při řízení vozidlem rozptylovat a vždy sledujte všechny podmínky řízení. Neměňte nastavení nebo jakékoliv funkce.Před takovýmito operacemi zastavte vozidlo bezpečným a zákonem povoleným způsobem.

Na podporu bezpečnosti jsou některé funkce deaktivovány, dokud není zatažena ruční brzda.

1601.png

Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, neodstraňujte kryt nebo zadní část tohoto výrobku. Uvnitř přístroje se nenacházejí žádné součásti, které jsou vyměnitelné nebo vyžadují údržbu. Obraťte se na kvalifikovaný servisní personál.

1621.png

Aby se zabránilo riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento výrobek kapající nebo stříkající vodě, dešti nebo vlhku.

1641.png

Při řízení vozidla se ujistěte, že je hlasitost přístroje dostatečně nízká a umožňuje vám tak slyšet zvuky zvenčí.

1661.png

Přístroj neupusťte a nevystavujte jej nárazům.

1683.png

Řidič by neměl během jízdy sledovat monitor. Pokud řidič při jízdě sleduje monitor, může to vést k nepozornosti a k nehodě.

UPOZORNĚNÍ:

VÝSTRAHA: