Režim N

Režim N (Je-li součástí vybavení)

Režim N je funkce, která ovládá celý systém vozidla tak, aby řidič mohl provádět vysoce výkonné řízení. Některé funkce a obrázky se mohou lišit od skutečného produktu podle modelu, možnosti a země.

BC3_N_MODE_MAIN_ENG_210129.png

<Typ A>

US4_cze%20127-2_132-1_210323.png

<Typ B>

Režim N (Typ A)

Režim N (Typ B)

Režim N (Typ A)

8077.png

1 CUSTOM

Řidič může nastavit režim jízdy nastavením motoru, odpružení, řízení atd.

2 Zrychlení

Zobrazuje měřič přetížení.

3 Stopky

Zobrazí časovač výkonu.

4 Varianty výkonnosti

Přesune se na obrazovku nastavení možností výkonu.

5 Turbo

Zobrazuje měřič turba.

6 Moment

Zobrazuje měřič točivého momentu.

7 Výkon

Zobrazuje měřič výkonu.

Upravit typ Režimu N

 1. Stiskněte tlačítko [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [Režim N].
 2. Stiskněte tlačítko [icon_PDePE_MENU_191218.png] > [Upravit typ Režimu N].

PDeN_cze%20113-1_201021.png

 1. Vyberte požadovanou položku.

Upravit widgety Režimu N

 1. Stiskněte tlačítko [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [Režim N].
 2. Stiskněte tlačítko [icon_PDePE_MENU_191218.png] > [Upravit widgety Režimu N].

PDeN_cze%20113-2_201021.png

 1. Nahraďte nebo přesuňte widget stisknutím a podržením a následným přetažením do požadované pozice.

Varianty výkonnosti

 1. Stiskněte tlačítko [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [Režim N].
 2. Stiskněte tlačítko [Varianty výkonnosti].

PDeN_cze%20114-1_201021.png

 1. Vyberte požadovanou položku.

Výukový program

 1. Stiskněte tlačítko [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [Režim N].
 2. Stiskněte tlačítko [icon_PDePE_MENU_191218.png] > [Výukový program].

PDeN_cze%20114-2_201021.png

 1. Vyberte požadovanou položku.

Režim N (Typ B)

8584.png

9543.png

1 Teplota motoru

Zobrazuje teplotu motoru.

2 Teplota oleje

Zobrazuje teplotu oleje.

3 Otáčkoměr

Zobrazuje otáčkoměr.

4 Otáčky / rychlost / rychlostní stupeň / ukazatel řazení

Zobrazuje otáčky, rychlost vozidla, zařazený rychlostní stupeň, indikátor rychlostního stupně a ukazatel řazení.

5 Okruh (Je-li součástí vybavení)

Zobrazuje konkrétní aktuální okruh.

6 Kolo

Zobrazuje zaznamenané výsledky kol až do počtu 99.

7 Brzdový tlak

Zobrazuje brzdový tlak.

8 CUSTOM

Řidič může nastavit režim jízdy nastavením motoru, převodovky, řízení atd. Některé funkce a obrázky se mohou lišit od skutečného produktu podle modelu, možnosti a země.

9 Zrychlení

Zobrazuje měřič přetížení.

10 Kontrola startu

Nastavuje, zda se má aktivovat kontrola startování.

11 Varianty výkonnosti

Přesune se na obrazovku nastavení možností výkonu.

Upravit widgety Režimu N

 1. Stiskněte tlačítko [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [Režim N].
 2. Stiskněte tlačítko [icon_PDePE_MENU_191218.png] > [Upravit widgety Režimu N].

US4_cze%20134_210323.png

 1. Nahraďte nebo přesuňte widget stisknutím a podržením a následným přetažením do požadované pozice.

Varianty výkonnosti

 1. Stiskněte tlačítko [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [Režim N].
 2. Stiskněte tlačítko [Varianty výkonnosti].

US4_cze%20135_210323.png

 1. Vyberte požadovanou položku.

Výukový program

 1. Stiskněte tlačítko [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [Režim N].
 2. Stiskněte tlačítko [icon_PDePE_MENU_191218.png] > [Výukový program].

BC3_N_cze%20(5)_210210.png

 1. Vyberte požadovanou položku.

Nastavení režimu jízdy

Funkce přizpůsobení motoru, řízení, odpružení, převodovky, ESC, HUD, e-LSD a REV podle vkusu řidiče.

 1. Stiskněte tlačítko [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [Režim N].
 2. Stiskněte tlačítko [CUSTOM 1].

US4_N_cze%20145_210531.png

 1. Provede individuální nastavení pro každý režim jízdy.

Kontrola záznamů časů na kolo

Výsledky jednotlivých okruhů pomocí automatického nebo ručního měření se zobrazují až na 99 kol.

 1. Stiskněte tlačítko [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [Režim N].
 2. Stiskněte tlačítko [Časomíra] > [Úsek].

US4_N_cze%20146_210531.png

Měření času zrychlení

Funkce pro měření času potřebného k dosažení konkrétního rozsahu rychlostí.

 1. Stiskněte tlačítko [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [Režim N].
 2. Stiskněte tlačítko [Časomíra] > [Zrychlení].

US4_N_cze%20147_210531.png

 1. Nastavuje počáteční a cílovou rychlost vozidla.
 2. Stiskněte tlačítko [Připraveno].

Kontrola měřidel

N-Mode poskytuje graf historie hodnot měřidel.

 1. Stiskněte tlačítko [icon_PDePE_HOME_191218.png] > [Režim N].
 2. Stiskněte požadované měřidlo.

US4_N_cze%20148-1_210531.png

 1. Stiskněte [Duální měřič] a vyberte 2 typy měřidel pro jejich srovnání.

US4_N_cze%20148-2_210531.png