Obecné

Zvolte svůj typ

Stiskněte tlačítko [SETUP] na hlavní jednotce. Pokud je zobrazená obrazovka následující, stiskněte <Typ1>.

OS_CZE_180_190906.png

Stiskněte tlačítko [SETUP] na hlavní jednotce. Pokud je zobrazená obrazovka následující, stiskněte <Typ2>.

US4_CZE_Type2_196_210325.png