Upute

Sigurnosne mjere predostrožnosti

Oznake koje se koriste u ovom korisničkom priručniku

1543.png

1563.png

Simbol munje sa strelicom u jednakostraničnom trokutu predstavlja upozorenje korisniku o postojanju neizoliranih opasnih naponskih vodova u kućištu proizvoda koji mogu biti dovoljne snage da nose opasnost od strujnog udara.

1584.png

Uskličnik unutar jednakostraničnog trokuta upozorava korisnika na postojanje važnih uputa za rad i održavanje (servisiranje) u dokumentaciji priloženoj uz uređaj.

1608.png

Uvijek upravljajte vozilom na siguran način. Ne dozvolite da vas vozilo omete tijekom vožnje i uvijek budite u potpunosti svjesni svih uvjeta vožnje. Nemojte mijenjati postavke ili funkcije tijekom vožnje. Zaustavite vozilo na siguran i propisan način prije takvih aktivnosti.

Kako bi se poboljšala sigurnost, pojedine su funkcije onemogućene osim ako je aktivirana parkirna kočnica.

1631.png

Da biste smanjili rizik od strujnog udara, ne uklanjajte poklopac ili stražnju stranu ovog proizvoda. Unutra nema dijelova koje korisnik može sam popraviti. Servisiranje prepustite kvalificiranom osoblju servisa.

1651.png

Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite ovaj proizvod kapanju ili prskanju vode, kiši ili vlazi.

1671.png

Za vrijeme vožnje, pobrinite se da glasnoća uređaja ostane na dovoljno niskoj razini da biste mogli čuti zvukove koji dolaze izvana.

1691.png

Ne bacajte uređaj i izbjegavajte snažne udarce o uređaj u bilo kojem trenutku.

1713.png

Vozač ne smije gledati zaslon dok vozi. Ako vozač promatra zaslon tijekom vožnje, to može dovesti do nepažnje i prouzročiti nesreću.

UPOZORENJE:

OPREZ: