General

Trieu un tipus

Premeu [SETUP] a la unitat central. Si es mostra la pantalla següent, premeu <Tipus1>.

OS_ENG_180_190819.png

Premeu [SETUP] a la unitat central. Si es mostra la pantalla següent, premeu <Tipus2>.

PDeN_ENG_160_200914.png