Bluelink

Trieu un tipus

Premeu [SETUP] a la unitat central. Si es mostra la pantalla següent, premeu <Tipus1>.

OS_ENG_180_190819.png

Premeu [SETUP] a la unitat central. Si es mostra la pantalla següent, premeu <Tipus2>.

US4_ENG_HYUNDAI_TYPE2_210225.png